Items for Wheeler, Max Woodfield

Up a level
Export as [feed] RSS
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 16.

Wheeler, Max W (2012) La morfologia verbal del "Llibre dels feits" en el context de l’evolució de la llengua [Verb morphology in the "Llibre dels feits" in the context of the evolution of Catalan]. In: Hauf i Valls, Albert G (ed.) El "Llibre dels feits". Aproximació crítica. Acadèmia Valenciana de la Llengua, València, pp. 155-176. ISBN 9788448257767

Wheeler, Max W (2012) Vies d’analogia i d’explicació en l’evolució del pretèrit feble de la conjugació-e romànica. Estudis Romànics, 34. pp. 7-36. ISSN 0211-8572

Wheeler, Max Woodfield (2012) La morfologia verbal al Curial e Güelfa [Verb morphology in Curial e Güelfa]. In: Ferrando, Antoni (ed.) Estudis lingüístics i culturals sobre 'Curial e Güelfa', novel•la cavalleresca anònima del segle XV en llengua catalana. IVITRA Research in Linguistics and Literature, 2 (3). John Benjamins, Amsterdam, pp. 875-908. ISBN 9789027240095

Wheeler, Max (2011) Translation:- Curial and Guelfa: a classic of the Crown of Aragon. IVITRA Research in Linguistics and Literature . John Benjamins Publishing Company. ISBN 9789027240088

Wheeler, Max W (2011) The evolution of a morphome in Catalan verb inflection. In: Maiden, Martin, Smith, John Charles, Goldbach, Maria and Hinzelin, Marc-Olivier (eds.) Morphological autonomy: perspectives from Romance inflectional morphology. Oxford University Press, Oxford & New York, pp. 183-209. ISBN 9780199589982

Wheeler, Max W (2008) La síncope i l'apòcope en la història del català: una aproximació des de l'Optimitat [Syncope and apocope in the history of Catalan: an Optimality Theory approach]. In: Wheeler, Max W (ed.) Morfologia i fonologia catalana i romànica: estudis diacrònics [Catalan and Romance morphology and phonology: diachronic studies]. Biblioteca Sanchis Guarner (69). Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana/Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Alacant. ISBN 9788484159933

Wheeler, Max (2006) Introducció a la Gramàtica anglesa de Pompeu Fabra [Introduction to Pompeu Fabra's 'Gramàtica anglesa']. In: Mir, J and Solà, J (eds.) Obres completes de Pompeu Fabra. Vol. 3. Institut d'Estudis Catalans. ISBN 84-8437-929-9

Wheeler, M W (2006) Catalan. In: Brown, Keith (ed.) Encyclopedia of language and linguistics. Elsevier, pp. 238-242. ISBN 9780080448541

Wheeler, Max W (2005) Cluster reduction: deletion or coalescence? Catalan Journal of Linguistics, 4. pp. 57-82. ISSN 1695-6885

Wheeler, Max W (2005) The phonology of Catalan. The Phonology of the World's Languages . Oxford University Press. ISBN 9780199258147

Wheeler, Max (2003) La lenició en la fonologia catalana: perspectives teòriques i empíriques arran dels Etnotextos de l'ALDC, [Lenition in Catalan phonology: theoretical and empirical issues in connection with the Etnotextos of the ALDC (Catalan Dialect Atlas)]. In: Actes de la XVII Trobada Internacional de l'Associació de Joves Lingüistes, Alacant, 18, 19 i 20 d'abril del 2002, Alicante/Alacant.

Wheeler, Max (2002) Morfologia 5: Flexió verbal irregular i verbs defectius. In: Solà, Joan, Lloret, Maria-Rosa, Mascaró, Joan and Pérez Saldanya, Manuel (eds.) Gramàtica del català contemporani. Vol. 1. Empúries, Barcelona, pp. 647-729. ISBN 9788475969077

Wheeler, Max W., Yates, Alan and Dols, Nicolau (1999) Catalan: a Comprehensive Grammar. Routledge Grammars . Routledge, xvii + 638 pp. ISBN 0-415-20777-0

Wheeler, Max (1995) 'Underspecification' and 'misagreement' in Catalan lexical specifiers. In: Smith, John and Maiden, Martin (eds.) Linguistic theory and Romance languages. Current Issues in Linguistic Theory (122). John Benjamins Publishing Company, p. 201. ISBN 9789027236258

Dols, N and Wheeler, Max (1995) El consonantisme final del mallorqui i el "Llicenciament d'Obertures" [Majorcan word-final consonants and "Onset Licensing"]. Caplletra, 19. 51 - 63.

Wheeler, Max (1994) 'Politeness', sociolinguistic theory and language change. Folia Linguistica Historica, 15 (1-2). 149 - 174. ISSN 0168-647X

This list was generated on Wed Sep 27 13:21:40 2023 BST.